Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

RODO - informacje
biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:22
wczoraj:283
wszystkie:609376
online:1

Kapitał zakładowy MPWiK
41 427 600 PLN

AKTUALNOŚCI


12.06.2018Komunikat prasowy nt. budowy CRS RELAKS

W dziale CRS RELAKS publikujemy komunikat prasowy nt. aktualnego stanu przetargu

25.05.2018Informacje dla użytkowników naszej strony www

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 


1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej woli Spółka z o.o. 


2) administrator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem inspektor@mpwikzdw.com.pl.


3) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;


4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;


5) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;


6) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;


7) Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;


8) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;


11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

25.01.2018Płatności kartą

Z przyjemnością informujemy, iż wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy możliwość płatności kartami płatniczymi oraz kredytowymi w kasie naszego przedsiębiorstwa.

15.01.2018Film z okazji 25-lecia MPWiK

Poniżej link do prezentacji filmu na temat MPWiK nakręconego z okazji 25-lecia naszej firmy.
Zapraszamy do zapoznania się nim - FILM

12.12.2017Nowe taryfy dla cen za wodę i ścieki.

Informujemy, że z dniem 12 grudnia 2017 roku weszły w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Komunikat o nowych taryfach jest zamieszczony, jak zawsze,  w dziale "Usługi"  -> "Sprzedaż woda/ścieki".
Treść komunikatu

<< 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 >>

Copyright © 2019 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl