Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

Klauzula informacyjna RODO


biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:513
wczoraj:365
wszystkie:975731
online:3

KRS:   0000128732

REGON: 730335959

NIP:  829-000-76-57

Kapitał zakładowy MPWiK
42 609 600 PLN

O FIRMIE - informacje


Od 1 lipca 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Zduńska Wola.

Spółka działa na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 czerwca 1997 r. Władzami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Rada Nadzorcza sprawuje stały dozór i kontrolę spółki, a jej kadencja trwa trzy lata.
Zaktualizowany statut spółki dostępny również na naszej stronie BIP określa strukturę spółki i jej zadania.
Głównym celem działania spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Zduńska Wola w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków.

W szczególności przedmiotem spółki jest :
W ostatnim czasie rozwijamy również szerszy wachlarz usług dla klientów oferując wykonawstwo instalacji przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, a także laboratoryjną diagnostykę fizyko-chemiczną wody i ścieków oraz wywózkę nieczystości dla firm i klientów indywidualnych.

Zagadnienia te są szerzej przedstawione w dziale - "Usługi"

Copyright © 2021 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl