Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

Klauzula informacyjna RODO


biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:546
wczoraj:365
wszystkie:975764
online:3

KRS:   0000128732

REGON: 730335959

NIP:  829-000-76-57

Kapitał zakładowy MPWiK
42 609 600 PLN

O FIRMIE - prawo


Zbiorowe zaopatrzenie  w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków opiera się o uregulowania ustawowe i wynikające z jej zapisów akty niższego rzędu.
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U. 2017r. poz. 328 tekst jednolity)
Szczegółowe zasady rozliczeń reguluje zaś Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku "w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" (Dz.U. 2006 r. nr 127, poz 886)
Ustawa narzuca również samorządom lokalnym obowiązek stworzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dla Miasta Zduńska Wola jest to Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków uchwalony uchwałą IX/158/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 roku. Podobne regulaminy musiały również stworzyć Gminy, w których dostarczamy wodę lub odbieramy ścieki, czyli Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Zapolice.
Te akty prawne w pełni regulują zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na naszym terenie.

Copyright © 2021 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl