Szukaj
Logo

Agent dokumentacyjny

Rok obrachunkowy 2023
Informacje o firmie
  1. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (wersja do pobrania PDF)
  2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, (wersja do pobrania PDF)
  3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023 rok, (wersja do pobrania PDF)
  4. Plan Techniczno – Ekonomiczny na rok 2023. (wersja do pobrania PDF)
Skip to content