Szukaj
Logo

Archiwalne

Logo MPWIK

Budowa krytej pływalni w Kępnie (12.12.2017)

17 maja 2017 roku Spółka Projekt Kępno – inwestor krytej pływalni w mieście zamieszkałym przez niespełna 15.000 osób wyłonił wykonawcę krytej pływalni – podobnej do projektu zduńskowolskiego. Przed drugim przetargiem projektanci na zlecenie inwestora wykonali ERRATĘ do projektu w kierunku obniżenia kosztorysu inwestorskiego. W ramach oszczędności:

– zrezygnowano z nowoczesnych, atrakcyjnych technologii elewacji zewnętrznej i systemu mocowania warstw dachu,

– zrezygnowano z wyposażenia majątku ruchomego inwestycji i technologicznego gastronomii,

– usunięto zewnętrzny ogród saunowy i zieloną „ścianę” przy basenie rekreacyjnym,

– zrezygnowano z budowy pomieszczenia wypoczynku w systemie MICROSALT oraz miejsca wypoczynku z zielenią,

– zastosowano zamienne tańsze materiały w fasadach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przy balustradach,

– zrezygnowano z montażu bakteriobójczych lamp UV do dezynfekcji wody.

Dało to w efekcie ok. 2 600 000 zł netto oszczędności. Prócz tego w projekcie zduńskowolskim zaprojektowano ruchome dno basenu rekreacyjnego (ok. 900 000 zł netto) oraz brak jest projektów wykonawczych inwestycji (ok. 200 000 zł netto). Łącznie projekt kępiński w szacunku był o 3 700 000 zł netto tańszy. Ostatecznie Grupa Budowlana ALSTAL sp. z o. o. z Jacewa k/ Inowrocławia wygrała przetarg za sumę 26 908 145,40 zł netto.

MPWiK Zduńska Wola z powodu braku Uchwały Rady Miasta w zakresie powierzenia zadań kultury fizycznej i sportu, musiał zrezygnować z inwestycji krytej pływalni , wycenianej w przetargu przez wykonawcę na sumę 31 146 656 zł netto. Miasto Zduńska Wola zamieszkałe przez ok. 42 000 mieszkańców wciąż więc czeka na „dobry klimat” dla budowy krytej pływalni pomimo:

  1. posiadania uzbrojonej w niezbędne media działki przy ul. Kobusiewicza,

  2. wykonania niezbędnych badań geologicznych na działce budowlanej,

  3. opracowania studium przedrealizacyjne i wykonalności dla projektu pn. „Budowa CRS RELAKS w Zduńskiej Woli”,

  4. wykonania projektu budowlanego pływalni,

  5. otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji,

  6. opracowania montażu finansowego inwestycji zakładającego wykorzystanie środków własnych (ok. 5 000 000 zł), dotacji zewnętrznych na (ok. 8 000 000 zł) i emisję obligacji wewnętrznych (ok. 19 500 000 zł) wykupowanych przez miasto w okresie 15 lat.

Projekt Kępno na budowę swej krytej pływalni za ok. 27 000 000 zł netto otrzymało dotację środków zewnętrznych w wysokości 2 000 000 zł,a pozostałe 25 000 000 zł na tę inwestycję włodarze 15-tysięcznego miasta postanowili przeznaczyć ze swego budżetu .

Pomimo tego Spółka Projekt Kępno:

– 19 czerwca 2017 roku przekazała wykonawcy plac budowy,

– 11 października br. wmurowano na budowie kamień węgielny,

– w październiku ukończono fundamenty inwestycji, a w grudniu przystąpiono do zbrojenia elementów żelbetowych podbasenia.

Inwestycja budowy krytej pływalni w Kępnie rośnie w oczach , a mieszkańcy miasta czekają na jej oddanie do użytku jesienią 2018 roku.

Komunikat dotyczący przetargu na budowę CRS „Relaks” (24.04.2017)

Publikujemy komunikat związany z przetargiem na budowę CRS „Relaks” , zawierający wstępną analizę danych w kontekście niedawno rozstrzygniętego, podobnego przetargu w Kępnie.
Komunikat dotyczący przetargu

Harmonogram przedsięwzięcia wraz ze schematem decyzyjnym (22.04.2017)

Harmonogram zawiera schemat decyzyjny wraz z datami kolejnych etapów przedsięwzięcia poprzedzających uruchomienie inwestycji budowy CRS „Relaks”.
W opracowaniu zawarta jest też analiza nt. przyczyn potencjalnego wzrostu kosztów przedsięwzięcia.
Harmonogram i schemat decyzyjny

Prezentacja nt. budowy CRS (22.04.2017)

Prezentacja na temat budowy CRS „Relaks” przygotowana na sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 7 kwietnia 2017 roku:
Prezentacja dla Rady Miasta

Założenia dotyczące finansowania i formy realizacji projektu (22.04.2017)

Opracowanie zawiera charakterystykę przedsięwzięcia i opis finansowy:
CeKa_do modelu finansowego z dotacją
Skip to content