Szukaj
Logo

Informacja na temat realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”.

Od marca ubiegłego roku MPWiK realizuje z dofinansowaniem unijnym projekt pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola - I faza" (umowa nr POIS.01.01.00-00-321/12-00).
Logo MPWIK

W załączonym pliku przekazujemy tekst stanowiący bieżące podsumowanie zaawansowania robót realizowanych w ramach tego projektu.

Skip to content