Szukaj
Logo

Informacja o realizacji inwestycji sieciowych w 2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami Planu Techniczno-Ekonomicznego na rok 2019 spółka zrealizowała lub realizuje następujące inwestycje.
Logo MPWIK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami Planu Techniczno-Ekonomicznego na rok 2019 spółka zrealizowała następujące inwestycje:

  • budowę sieci wodociągowej w ul. Opiesińskiej o długości 524,00 mb na odcinku od ul. Klonowej do ul. Agrestowej
  • budowę sieci wodociągowej w ul. Tenisowej o długości 159,00 mb
  • budowę sieci wodociągowej w ul. Saneczkowej o długości 163,20 mb
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji  w ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Zakres robót obejmuje wykonanie kanału o długości 69,50 mb oraz odcinków sieci w ilości 3 szt. o długości 19,60 mb

W fazie końcowej znajduje się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic posesji w ul. Staszica. Zakres robót obejmuje wykonanie kanału o długości ok. 1400 mb oraz odcinków sieci w ilości 64 szt. o długości 330,30 mb. Wykonany odcinek kanalizacji będzie służył zarówno mieszkańcom Zduńskiej Woli jak i Swędzieniejewic. Umożliwi podłączenie 64 szt. nieruchomości. Po odbiorze technicznym i zawiadomieniu o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli będzie można przystąpić do jego użytkowania i wykonywania podłączeń.

W trakcie realizacji znajduje się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. prof. Józefa Tischnera oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakres robót w ul. ks.prof. Józefa Tischnera obejmuje sieć o długości 489,90 mb oraz 35 szt. odcinków sieci doprowadzonych do granic posesji o długości ok. 200,00 mb. Zakres robót w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obejmuje sieć o długości 619,30 mb oraz 29 szt. odcinków sieci doprowadzonych do granic posesji o długości ok.181,70 mb. Termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 31.12.2019 r.

Skip to content