Szukaj
Logo

Podsumowanie inwestycji w roku 2023

Podsumowanie inwestycji w roku 2023.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. może uznać rok 2023 za inwestycyjnie udany. Wykonano i przejęto 2 025,08 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej oraz 638,87 mb przyłączy do 118 posesji – łącznie za kwotę – 2 515 532,67 zł netto.

Kanalizację wykonano w: ul. Słonecznej 484,7 mb; ul. Piniowej – 105,94 mb; ul. Magnoliowej – 221,6 mb; ul. Platanowej – 371,95 mb; ul. Cedrowej – 526,09 mb; ul. Kalinowej – 250,8 mb. Na zadanie pozyskano pożyczkę z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  pożyczkę w wysokości – 364 273,00 zł, dotację w wysokości – 242 848,00 zł.

W zakresie wodociągów wykonano 132,60 mb wodociągów za kwotę – 41 991,20 zł netto. Wodociągi wykonano w lokalizacjach: ul. Czeremchy – 45,1 mb; ul. Cyprysowej – 87,5 mb. Zmodernizowano sieć wodociągową w ul. Szpitalnej oraz ul. Pomorskiej za kwotę – 45 145,33 zł netto.

Wszystkie działania związane były z poszerzeniem oferty  odbioru ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną oraz uzupełnieniem sieci wodociągowej w miejscach związanych z rozwojem miasta lub wymianą sieci z uwagi na jej zużycie lub awaryjność.

Dodatkowo w ramach remontów i zakupów przeprowadzono blisko 30 różnych planowanych prac remontowych i zakupowych na łączną kwotę ok. 1 100 000,00

Jednak największą inwestycją rozpoczętą jeszcze w roku 2022 a zakończoną w roku 2023 było uruchomienie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tymienicach nowego procesu technologicznego, celem wykorzystania osadów wytwarzanych na Oczyszczalni pod nazwą: Budowa instalacji Hydrolizy. Zakres prac obejmował: budowę budynku, ustawienie technologii hydrolizy i technologii ciepła, konstrukcji zbiornika i komory rewizyjnej wraz z włączeniem w cykl produkcyjny oraz zagospodarowanie terenu. Koszt nowej inwestycji to łącznie kwota – 11 104 800,00 zł netto.
Na inwestycję pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niej wzrośnie produkcja gazu pozyskiwanego z oczyszczania ścieków, a w związku z tym ilość wytwarzanej energii elektrycznej wykorzystywanej dla własnych potrzeb  oraz zmniejszy się uciążliwość i ilość osadów będących końcowym efektem oczyszczania ścieków na Oczyszczalni.

 

Skip to content