Szukaj
Logo

Informacja z otwarcia ofert w przetargu 25/2022

Szanowni Państwo Zamawiający  -Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w Zduńskiej  Woli Spółka z o.o. działając na podstawie  art. 53, ust. 3-5 Regulaminu  udzielania zamówień sektorowych, których  wartość przekracza  wyrażoną  w złotych równowartość kwoty  60 OOO Euro i nie przekracza  progów  unijnych  w rozumieniu  ustawy z dnia  11 września 2019 roku prawo zamówień  publicznych  ze zm. […]

Skip to content