Szukaj
Logo

Zmiana konta na fakturach za wodę i ścieki oraz usługi

Numery kont

W związku z pytaniami niektórych naszych klientów dotyczącymi zmiany kont widniejących na fakturach za wodę i ścieki oraz nasze usługi informujemy, że w połowie maja 2022 wprowadziliśmy usługę Pekao Collect polegającą na utworzeniu kont wirtualnych dla naszych odbiorców. Każdy z naszych klientów ma obecnie inny, unikalny numer konta bankowego, który widnieje na fakturze i na który należy wpłacać należności. Na fakturach jest informacja o zmianie konta.

Jednocześnie informujemy, że ww. konta wirtualne są podkontami (kontami przyporządkowanymi) do naszego konta głównego 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123 w banku PEKAO S.A. I O/Zduńska Wola i nie widnieją na białej liście podatników VAT.

Skip to content