Szukaj
Logo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 05/2023

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 53, ust.3,4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

ze zmianami Zamawiający przekazuje następujące informacje:

 

  1. Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej, Platanowej, Cedrowej i Kalinowej w Zduńskiej Woli”

odbyło się w dniu 30.03.2023 r.  o godz. 10:15.

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 2 914 754,69 zł  brutto

w tym:

Część I – Zadanie 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Piniowej, Magnoliowej,

Platanowej w Zduńskiej Woli” = 1 249 087,02 zł  brutto

    Część II – Zadanie 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Cedrowej i Kalinowej

w Zduńskiej Woli” = 1 665 667,67 zł  brutto

Pobierz w wersji (PDF)

 

Skip to content