Szukaj
Logo

Zamówienia archiwalne

Otwarcie ofert na zadanie nr ref. 15/2024

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” odbyło się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 10:15.

Pytania do postępowania przetargowego z dnia 07.06.2024 r. nr. ref: 15/2024

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024 – Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu wraz z wyposażeniem, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”.

Zduńska Wola, dn. 10.04.2024 r.                          Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy

Skip to content