Szukaj
Logo

INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”

 

                                    INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY  I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. informuje, że w dniu 09.01.2024 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Jesionowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Wiązowej w Zduńskiej Woli”

z następującym Wykonawcą:

HYDROMAK Spółka z o.o.

Poręby 26B

98-220 Zduńska Wola

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 28/2023

Dokument w wersji PDF

Skip to content