Szukaj
Logo

Informacja o zawarciu umowy i udzieleniu zamówienia 25/2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj .: l O.O 1 .2023 r. została podpisana umowa z Anną Moder reprezentującą firmę METERING Anna Moder z siedzibą 98-113 Buczek, ul. Parkowa 1

w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.:

„Dostawa nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów  radiowych,  anten, śrubunków, przedłużek, uszczelek, przekładanie modułów radiowych z wodomierzy demontowanych na wodomierze nowe i odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regeneracja i legalizacja używanych wodomierzy (tzn. takich których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp.z o.o.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 25/2022; plik (PDF)

 

Skip to content