Szukaj
Logo

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”.

                                    INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY  I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. informuje, że w dniu 22.11.2023 r. zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z następującymi Wykonawcami:

INSTAL-SYSTEM  Roman Torzewski

Klementów 1A,   99-200 Poddębice

na Część I – Zadanie 1.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”

oraz

HYDROMAK Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

na Część II – Zadanie 2.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej w Zduńskiej Woli”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 18/2023

Dokument w formacie PDF

Skip to content