Szukaj
Logo

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: „Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”.

INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

           Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.11.2023 r. została podpisana umowa z firmą:

PROINVEST  Sp. z o.o.

63-900 Rawicz

ul.Stanisława Kamińskiego 40

w sprawie udzielenia zamówienia  publicznego na zadanie pn.: „Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 16/2023

Dokument w wersji PDF

Skip to content