Szukaj
Logo

Informacja o zawarciu umowy i udzieleniu zamówienia do przetargu 37/2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21. I 2.2022 r. została podpisana umowa z firmą:

HYDROMAK   Spółka z o.o. 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26B

w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie „pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Słonecznej w Zduńskiej Woli”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 37/2022

Informacja w wersji PDF

Skip to content