Szukaj
Logo

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli”

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli” odbyło się w dniu 26.10.2023 r.  o godz. 10:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 475 220,66 zł  brutto

w tym:

Część I – Zadanie 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz budowa sieci

wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli” = 311 545,20 zł brutto

    Część II – Zadanie 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej

w Zduńskiej Woli” = 163 675,46 zł  brutto

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

    Część I – Zadanie 1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz

budowa sieci wodociągowej w ul.  Poprzecznej w Zduńskiej Woli”

Oferta

  Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy       Cena oferty

      w (zł) brutto

Deklarowany

przez wykonawcę

okres gwarancji

1. „ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch

ul. Gruntowa 21, 95-200 Pabianice

      475 173,35 zł            8 lat
2. INSTAL-SYSTEM  Roman Torzewski

Klementów 1A,  99-200 Poddębice

      294 708,00 zł            5 lat
3. HYDROMAK  Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

      302 949,00 zł            5 lat

    Część II – Zadanie 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji

w ul. Strzeleckiej w Zduńskiej Woli”

Oferta   

   Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy        Cena oferty

       w (zł) brutto

Deklarowany

przez wykonawcę

okres gwarancji

1. „ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch

ul. Gruntowa 21, 95-200 Pabianice

      204 265,66 zł            8  lat
2. INSTAL-SYSTEM  Roman Torzewski

Klementów 1A,  99-200 Poddębice

      195 324,00 zł            5 lat
3. HYDROMAK  Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,  Poręby 26B

      163 590,00 zł            5 lat

  Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ ).

Więcej informacji pod linkiem (PDF)

 

Skip to content