Szukaj
Logo

KOMUNIKAT O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej woli z dnia 09.10.2023 roku

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Zduńskiej woli obejmującego posesje przy ul. Sieradzkiej nr:21,23 ul. Komisji Edukacji Narodowej nr: 2,4,3-5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej woli po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniach 05.10.2023 r. i 06.10.2023 r. z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli zawartych w sprawozdaniach:

Nr PSSE-OLBW/S/392/23 i Nr PSSE-OLBW/S/395/23 z dnia 09.10.2023 r.

stwierdza przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego Zduńska Wola w zakresie wykonanych badań w związku z czym woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 

Skip to content