Szukaj
Logo

WYDŁUŻONY TERMIN! Ogłoszenie do upoważnionych podmiotów na przeprowadzenie badania sprawozdawczego Spółki MPWiK w Zduńskiej Woli

Termin składania ofert, przez uprawnione podmioty, na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 zostaje wydłużony do 16.10.2023 do godziny 14.00. Podmioty, które złożyły oferty do 29.09.2023 będą brały udział w wyborze audytora.

Rada Nadzorcza MPWiK z  siedzib w Zduńskiej Woli ul. Królewska 15, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.

1. Badanie obejmuje następujące czynności:

  • biegły rewident sporządzi pisemne i elektroniczne sprawozdanie z badania za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
  • Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2023 winno nastąpić nie później niż do dnia 25 marca 2024 roku, zaś za rok 2024 nie później niż do dnia 25 marca 2025 roku;

Szczegóły w pliku (PDF)

 

 

Skip to content