Szukaj
Logo

Ogłoszenie „Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. wraz z jej Oddziałem Zduńska Woda na rok 2024”

Zamówienie na dostawę energii elektrycznej do obiektów MPWiK w Zduńskiej Woli wraz z jej Oddziałem Zduńska Woda oraz odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego.
Szacowana ilość zużycia energii wynosi 3 437 MWh w okresie 12 miesięcy (od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.) W tym 2 252 MWh to szacowana ilość zużycia energii do obiektów MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., a 1 185 MWh to szacowana ilość zużycia energii do Oddziału Zduńska Woda. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego wymienionych poniżej.
Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do zakupu, wraz z usługą bilansowania handlowego, całej oferowanej energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Zamawiający posiada 3 obiekty w grupie taryfowej B23, 2 obiekty w grupie taryfowej B22, 1 obiekt w grupie taryfowej C12, 6 obiektów w grupie taryfowej C12a, 1 obiekt w grupie taryfowej C12b, 1 obiekt w grupie taryfowej C21 oraz 26 obiektów w grupie taryfowej C11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione na potrzeby przedmiotowego postepowania. Wszystkie punkty pomiarowe w taryfowej grupie „B” przystosowane są do zmiany sprzedawcy. Dla każdego PPE obowiązują umowy osobno na dystrybucję OSD i obrót. Lokalny OSD: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź. Obecnym Sprzedawcą dla obiektów MPWIK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. oraz Oddziału Zduńska Woda jest PGE Obrót SA. A.

Więcej informacji pod linkiem

Skip to content