Szukaj
Logo

Przetarg na budowę Centrum Rekreacyjno Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli.

MPWiK w Zduńskiej Woli Sp z. o. o ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Budowa Centrum Rekreacyjno Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli". Nr ref. 09/2018

– Ogłoszenie przetargu i dokumentacja przetargowa –
MPWiK w Zduńskiej Woli Sp z. o. o ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Budowa Centrum Rekreacyjno Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli”. Nr ref. 09/2018
Ogłoszenie o przetargu okazało się również w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 170751-2018.
Pełny tekst ogłoszenia oraz dokumentacja przetargu dostępne poniżej:
• Ogłoszenie o przetargu (PDF)
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
• Wzór umowy (PDF)
• Spakowana dokumentacja techniczna (ZIP), w tym:
– Załącznik 1 – Projekt budowlany
– Załącznik 2 – Przedmiar robót
– Załącznik 3 – STWiOR
• Załącznik 4 – Wytyczne do opracowania projektu wykonawczego (PDF)
• Załącznik 5 – Formularz oferty (PDF)
• Załącznik 6 – Wykaz robót i usług (PDF)
• Załącznik 7 – Wykaz osób (PDF)
• Załącznik 8 – Oświadczenie do przynależności do grupy kapitałowej (PDF)
• Załącznik 9 – Jednolity Europejski dokument zamówienia (JEDZ)(XML)
• Załącznik 12 – Uzupełniająca dokumentacja techniczna (ZIP)
Załączniki 5, 6, 7, 8 załączone są również w wersji edytowalnej.

– Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o przetargu –


– Pytania i wyjaśnienia do przetargu –

•  Odpowiedzi oraz wyjaśnienia do pytań Wykonawców – uczestników postępowania przetargowego (PDF) Dodane dn. 11.05.2018r.
• Pytania z 18.05.2018 roku i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do nich (PDF)
• Pytania z 21.05.2018 roku i odpowiedzi oraz wyjasnienia do nich (PDF)
• Pytania z 04.06.2018 roku i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do nich (PDF)

– Ogłoszenie o sprostowaniu przetargu – (dn. 25.05.2018)
 • Treść ogłoszenia (PDF)
Sprostowanie ukazało się w dzienniku urzędowym pod numerem: 230310 – 2018
• Pytania i wyjaśnienia do ogłoszenia (PDF)

Załączniki:
Załącznik 5 w wersji edytowalnej [48 kB]
Załącznik 6 w wersji edytowalnej [43.5 kB]
Załącznik 7 w wersji edytowalnej [36 kB]
Załącznik 8 w wersji edytowalnej [33 kB]

Skip to content