Szukaj
Logo

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Wyszyńskiego i Tischnera

MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci do granicy posesji w ulicach Tischnera i Wyszyńskiego w Zduńskiej Woli. Nr referencyjny sprawy u zamawiającego - 31/2019.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest poniżej:
– Ogłoszenie o przetargu
– Specyfikacja SIWZ
– Wzór umowy
– Spakowana dokumentacja techniczna (ZIP)
W załączniku jest dostępna wersja edytowalna załączników dla oferentów.
Ogłoszenie ukazało się także w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 582807-N-2019.

Załączniki:
Załączniki w wersji edytowalnej [195 kB]

Skip to content