Szukaj
Logo

Przetarg na nadzór inwestorski. Nr. ref. 33/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. ogłasza przetarg na nadzór inwestorski nad realizacja oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli.

Poniżej pełny tekst ogłoszenia oraz dokumentacja przetargowa:
• Ogłoszenie
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• Wzór umowy
• Załącznik nr. 1 – Spakowana dokumentacja techniczna
• Załącznik nr. 2 – Formularz oferty
• Załącznik nr. 3 – Wykaz wykonanych usług
• Załącznik nr. 4 – Wykaz osób
• Załącznik nr. 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
• Załącznik nr. 6 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załączniki 2-6 są do pobrania w wersji edytowalnej.

Odpowiedzi i zapytania do przetargu:

– Zapytanie z dnia 19.10.2018r – Publ. 24.10.2018

Skip to content