Szukaj
Logo

Przetarg na ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na Ochronę fizyczną osób i mienia  w  budynku Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20   98-220 Zduńska Wola  zgodnie z załączoną specyfikacją w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest poniżej:
Pełny tekst ogłoszenia (PDF)
Specyfikacja warunków przetargu (PDF)
Formularz oferty (PDF)
Wzór umowy (PDF)

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 14 maja 2021r. do godz: 13.00 w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

Osobą do kontaktu jest Pani Jolanta Zięba- Gzik tel. 43 671 10 04

 

Skip to content