Szukaj
Logo

Pytania do postępowania przetargowego z dnia 07.06.2024 r. nr. ref: 15/2024

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024 - Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

Pytanie 2

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024                                             

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

               wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla 

               budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią  

               termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

 

                              Pytanie do postępowania przetargowego z dnia 07.06.2024 r

  1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu pn.”Montaż odnawialnego źródła ciepła dla

budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacyjną

oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego” prosimy o przesłanie audytu energetycznego budynku.

 

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie wyraża się zgody na udostępnienie audytu energetycznego.


Pytanie 1

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 15/2024                                             

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

               wykonanie robót budowlanych dla zadania: Montaż odnawialnego źródła ciepła dla 

               budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią  

               termomodernizacyjną oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego”.

 

                              Pytanie do postępowania przetargowego z dnia 07.06.2024 r.

  1. Czy Zamawiający celem zwiększenia liczy podmiotów mogących wziąć udział w przetargu oraz

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuści referencje na zrealizowanie co najmniej 2 robót

budowlanych o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, polegające na montażu co najmniej

jednej pompy ciepła solanka/woda o mocy ok. 75 kW z dolnym źródłem w postaci sond.

Stopień skomplikowania wykonania takiego układu jest większy od dolnego źródła w postaci wody

wodociągowej.

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie wyraża się zgody na zaproponowaną zmianę.

Wersja PDF-pytanie 1

Wersja PDF-pytanie 2

 

Skip to content