Szukaj
Logo

Zamówienie na budowę instalacji hydrolizy

MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ogłasza  zamówienie na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji hydrolizy na terenie oczyszczalni ścieków w Tymienicach”. Numer referencyjny sprawy u Zamawiającego to 34/2021.

Poniżej zamieszczamy pełną dokumentację zamówienia:

Pełny tekst ogłoszenia (PDF)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
Wzór umowy (PDF)
dokumentacja techniczna spakowana kompresją 7Z:
– Część 1
– Część 2
– Część 3
Spakowana dokumentacja badań gruntu (7Z)
Załączniki w wersji edytowalnej (DOC)

Skip to content