Szukaj
Logo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na zadanie pn. :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej i ul. Poprzecznej  oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej
w Zduńskiej Woli”

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

 

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część 1 – Zadanie 1

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej
w Zduńskiej Woli”

Część 2 – Zadanie 2

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji w ul. Strzeleckiej w Zduńskiej Woli”

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadania.

1) Dokumenty przetargowe:

 

Oferty prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 15 w sekretariacie Spółki (I piętro) do dnia 26 października 2023 roku
do godziny 10.00.
Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Skip to content