Komunikaty i ogłoszenia

Zadania współfinansowane ze środków unijnych

Zapraszamy do lektury artykułu sponsorowanego na temat zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”

Informacja na temat realizacji zadania

Informujemy, że zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola” realizowane jest z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi.

Skip to content