Szukaj
Logo

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Ogłoszenie na budowę:„Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:

„Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”

prowadzonego przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.

Realizowane z dofinansowaniem z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1) Dokumenty przetargowe:

2) Dokumentacja projektowa:

Oferty prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 15 w sekretariacie Spółki (I piętro) do dnia 16 października 2023 roku do godziny 14.00. Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Skip to content