Wywóz ścieków

Dla klientów, którzy nie posiadają stałych przyłączy odprowadzających nieczystości do naszej sieci kanalizacyjnej i zmuszeni są korzystać z szamb bezodpływowych, mamy następującą propozycję

Wywóz ścieków i nieczystości z szamb bezodpływowych beczkowozem

Maksymalna objętość jednorazowej wywózki wynosi 4m3– 6m3, a ceny, które oferujemy są konkurencyjne.

Gwarantujemy również prawidłową, zgodną z wymaganiami ekologii utylizację odebranych nieczystości w oparciu o Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Opróżniamy i wywozimy również Osad z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z szamb tzw. ekologicznych.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat powyższych usług, bądź zlecić nam usługę, prosimy o kontakt telefoniczny na któryś z poniżej wspomnianych numerów: bezpłatną infolinię o numerze 0 800 384477 (bezpłatne dla numerów stacjonarnych i komórkowych sieci Orange) oraz 667 405 404 (płatne wg taryfy danego operatora).

Oczywiście zamówienie można złożyć dzwoniąc również na któryś z numerów głównych naszej firmy, wyszczególnionych w zakładce „Kontakt”, ale wskazane jest korzystanie przy zamówieniu z podanych powyżej numerów ponieważ kierują one rozmowę do centrum dyspozycyjnego, gdzie od razu można ustalić wszystkie istotne szczegóły wykonania usługi.

Skip to content