Szukaj
Logo

Sprzedaż woda / ścieki

Aktualnie oprócz dostawy wody i odbioru ścieków od klientów, budowy nowych przyłączy i odcinków sieci oraz szeroko pojętej diagnostyki nie prowadzimy innej działalności.

Ceny wody i ścieków  w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W załącznikach publikujemy kolejne komunikaty dla taryf z cenami wody i ścieków obowiązujących w danym roku.

Obowiązujące:

Archiwalne:

Skip to content