Szukaj
Logo

Informacje

Od 1 lipca 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Zduńska Wola.

Spółka działa na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 czerwca 1997 r. Władzami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Rada Nadzorcza sprawuje stały dozór i kontrolę spółki, a jej kadencja trwa trzy lata.

Zaktualizowany statut spółki dostępny również na naszej stronie BIP określa strukturę spółki i jej zadania.

Głównym celem działania spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Zduńska Wola w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków.

W szczególności przedmiotem spółki jest :

  • pobór i uzdatnianie wody,
  • zaopatrywanie odbiorców w wodę,
  • odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie,
  • eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • laboratoryjna kontrola jakości wody i odprowadzanych ścieków,
  • prowadzenie modernizacji i działalności inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ostatnim czasie rozwijamy również szerszy wachlarz usług dla klientów oferując wykonawstwo instalacji przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, a także laboratoryjną diagnostykę fizyko-chemiczną wody i ścieków oraz wywózkę nieczystości dla firm i klientów indywidualnych.

Zagadnienia te są szerzej przedstawione w dziale – „Dla klientów

Skip to content