Wydziały

Telefon centrala: 43 823-31-97

Dział Techniczny i Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnych (numery wew. 27, 36, 37, 38)

Dział ten zajmuje sie naprawami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wydawaniem warunków technicznych na nowe przyłącza, ich odbiorem oraz działalnością usługową, w tym wykonywaniem nowych przyłączy oraz inspekcjami telewizyjnymi kanałów sanitarnych.

Dział Informatyki i Obsługi Klienta (nr wew. 28, 34, 43, 44 – windykacje)

Zajmuje się obsługą informatyczną pracy firmy i obsługą klienta. Nadzoruje również wdrażanie i stosowanie oprogramowania specjalistycznego i nowych rozwiązań z dziedziny informatyki i współpracy z klientem.

Wydział Ujęć Wody

W skład wydziału wchodzi zespół dwóch Ujęć Wody wraz ze studniami, położone na terenie wsi Opiesin oraz Przepompownia Wody w Karsznicach. Studnie oraz Karsznicka Przepompownia są obiektami bezobsługowymi. Ujęcie Wody nr 1 pracuje w cyklu ciągłym i ma całodobową obsługę pracowniczą, natomiast Ujęcie Wody nr 2 pracuje tylko w cyklu dziennym i jest wyłączane na noc.

Wydział Oczyszczalni Ścieków

Wydział jest umiejscowiony na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ulicy Tymienickiej. Jest to największy wydział w MPWiK, na terenie którego mieści się również laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków. To tu kierowane są ścieki z całego miasta i gminy poprzez rozbudowaną sieć kolektorów ściekowych i lokalnych przepompowni ścieków oraz dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych do utylizacji.

Dział Ekonomiczno – Finansowy (nr wew. 29, 25 – Gł. Księgowa, 35 – Kasa)

Czyli popularnie mówiąc – Księgowość. Dział zajmuje się rozliczeniami wydatków i przychodów przedsiębiorstwa, dbając o jego dobrą kondycję ekonomiczno-finansową. Odgrywa kluczową rolę m.in. w przygotowywaniu nowych taryf, a także w realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym.

Laboratorium

W tym dziale wykonuje się badania parametrów fizyko – chemicznych wody i ścieków. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków dla potrzeb własnych naszej firmy oraz innych instytucji i firm na zlecenie. Dział posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Bardzej szczegółowe informacje na temat laboratorium są podane w menu „Usługi” -> „Laboratorium”.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe RELAKS

Nowy wydział MPWiK ulokowany w Zduńskiej Woli, przy ul. Kobusiewicza 20. W nowo wybudowanym obiekcie krytej pływalni ulokowane są baseny i strefa gastronomiczna oraz fitness.

Strona internetowa krytej pływalni dostępna jest pod adresem: https://www.zdunskawoda.pl/

Zduńska Woda

Skip to content