Szukaj
Logo

Wydziały

Telefon centrala: 43 823-31-97

Dział Techniczny i Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnych (numery wew. 27, 36, 37, 38)

Dział ten zajmuje sie naprawami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wydawaniem warunków technicznych na nowe przyłącza, ich odbiorem oraz działalnością usługową, w tym wykonywaniem nowych przyłączy oraz inspekcjami telewizyjnymi kanałów sanitarnych.

Dział Finansowy (nr wew. 29, 34, 35, 43, 44)

Dział zajmuje się m.in. prowadzeniem rachunkowości Spółki, sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości, a także przygotowywaniem planu techniczno-ekonomicznego. Odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu nowych taryf na wodę i ścieki. Ponadto dział zajmuje się prowadzeniem kasy, opracowywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków, wystawianiem faktur, prowadzeniem odczytów wodomierzy oraz obsługą klienta.

Wydział Ujęć Wody

W skład wydziału wchodzi zespół dwóch Ujęć Wody wraz ze studniami, położone na terenie wsi Opiesin oraz Przepompownia Wody w Karsznicach. Studnie oraz Karsznicka Przepompownia są obiektami bezobsługowymi. Ujęcie Wody nr 1 pracuje w cyklu ciągłym i ma całodobową obsługę pracowniczą, natomiast Ujęcie Wody nr 2 pracuje tylko w cyklu dziennym i jest wyłączane na noc.

Wydział Oczyszczalni Ścieków

Wydział jest umiejscowiony na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ulicy Tymienickiej. Jest to największy wydział w MPWiK, na terenie którego mieści się również laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków. To tu kierowane są ścieki z całego miasta i gminy poprzez rozbudowaną sieć kolektorów ściekowych i lokalnych przepompowni ścieków oraz dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych do utylizacji.

Laboratorium

W tym dziale wykonuje się badania parametrów fizyko – chemicznych wody i ścieków. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków dla potrzeb własnych naszej firmy oraz innych instytucji i firm na zlecenie. Dział posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Bardzej szczegółowe informacje na temat laboratorium są podane w menu „Usługi” -> „Laboratorium”.

Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS

Nowy wydział MPWiK ulokowany w Zduńskiej Woli, przy ul. Kobusiewicza 20. W nowo wybudowanym obiekcie krytej pływalni ulokowane są baseny i strefa gastronomiczna oraz fitness.

Strona internetowa krytej pływalni dostępna jest pod adresem: https://www.zdunskawoda.pl/

Zduńska Woda

Skip to content