Fundusze WFOŚiGW

MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W tym czasie powstało szereg inwestycji, które zostały wykonane z udziałem środków WFOSiGW.

Poniżej przedstawiamy ich listę:

  1. Budowa kanalizacji w ulicy Spółdzielczej
  2. Budowa kanalizacji w ulicach Bocznej, Sokolej, Łąkowej
  3. Budowa kanalizacji w ulicy Brzozowej
  4. Budowa ciągu beztlenowej stabilizacji osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli.
  5. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli umożliwiająca poprawę jakości i przyjęcie dodatkowych ilości ścieków.
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami od sieci do granic ogrodzenia posesji w ulicach Jodłowa, Borowa, Jałowcowa, Świerkowa, Orzechowa, część Leśna, Laskowa, Mickiewicza, Hetmańska, Sieradzka.
  7. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków obejmująca wymianę zgarniaczy na osadnikach wstępnych, wymianę instalacji do higienizacji osadów, płukanie piasku i skratek oraz budowę wiaty na osad.
  8. Budowa farmy fotowoltaicznej
  9. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni i parkingu.
  10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ulicach Cyprysowej i Czeremchy w Zduńskiej Woli

 

Skip to content