Szukaj
Logo

Fundusze WFOŚiGW

MPWiK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W tym czasie powstało szereg inwestycji, które zostały wykonane z udziałem środków WFOSiGW.

Poniżej przedstawiamy ich listę:

 1. Budowa kanalizacji w ulicy Spółdzielczej
 2. Budowa kanalizacji w ulicach Bocznej, Sokolej, Łąkowej
 3. Budowa kanalizacji w ulicy Brzozowej
 4. Budowa ciągu beztlenowej stabilizacji osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli.
 5. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli umożliwiająca poprawę jakości i przyjęcie dodatkowych ilości ścieków.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami od sieci do granic ogrodzenia posesji w ulicach Jodłowa, Borowa, Jałowcowa, Świerkowa, Orzechowa, część Leśna, Laskowa, Mickiewicza, Hetmańska, Sieradzka.
 7. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków obejmująca wymianę zgarniaczy na osadnikach wstępnych, wymianę instalacji do higienizacji osadów, płukanie piasku i skratek oraz budowę wiaty na osad.
 8. Budowa farmy fotowoltaicznej
 9. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni i parkingu.
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ulicach Cyprysowej i Czeremchy w Zduńskiej Woli
 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla SUW nr 1 w Opiesinie
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli
 13. Budowa tłoczni ścieków wraz z zasilaniem eNN oraz budowa placu manewrowego, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci wodociągowej”
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli etap II

 

Skip to content