Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp.z o.o.
43 823 31 97 mpwik@mpwikzdw.com.pl
slajd 0 slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
zlokalizujemy i wyeliminujemy każdą usterkę

RODO - informacje
biuletyn informacji publicznej

Licznik odwiedzin:


dzisiaj:39
wczoraj:8121
wszystkie:543178
online:1

Kapitał zakładowy MPWiK
41 427 600 PLN

AKTUALNOŚCI


7.08.2018Krótka charakterystyka nowego samochodu ciężarowego wywrotki dla MPWiK w Zduńskiej Woli

Zakupiono fabrycznie nowy samochód ciężarowy - wywrotka firmy DAF model LF 320FA. Zastąpi ona wyeksploatowaną wywrotkę typu MAN ( rok produkcji 1995 ). Samochód DAF, to nowoczesna trójstronna wywrotka która będzie służyła do transportu piasku i kruszywa podczas usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Samochód wraz z fachową obsługą naszych pracowników będzie służył mieszkańcom Miasta i Giny Zduńska Wola przez 24 godziny na dobę. Wartość samochodu brutto 340.956,00zł.
Zdjęcia pojazdu w załącznikach poniżej:

Załączniki:
Wywrotka zał. 1 [681.17 kB]
Wywrotka zał. 2 [606.84 kB]
Wywrotka zał. 3 [742.36 kB]
Wywrotka zał. 4 [1.95 MB]

27.07.2018 Krótka charakterystyka nowego pojazdu PCK-8 dla MPWiK w Zduńskiej Woli

Pojazd specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Przeznaczony jest głównie do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych i osadników burzowych. Ze względu na wyposażenie może być użyty do usuwania nieczystości, osadów z głębokich kanałów i dołów, może usuwać wodę z zalanych piwnic i porządkować miejsca po awariach wodociągowych. Samochód wraz z fachową obsługą naszych pracowników będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Zduńska Wola przez 24 godziny na dobę. Wartość samochodu brutto 967.200,66 zł
Zdjęcia pojazdu w załącznikach poniżej:

Załączniki:
[744.95 kB]
[1.05 MB]
[1.05 MB]
[667.2 kB]

18.06.2018Nowe taryfy za wodę i ścieki

Od 23 czerwca 2018r do 22 czerwca 2021r będą obowiązywać ceny ceny na dostarczaną wodę i odbiór ścieków, zgodne z opublikowanym komunikatem (format PDF) dla taryf na 2018-21 rok.
Załączniki do komunikatu:
Decyzja PO.RET.070.306.2.2018.ZG
Taryfa do decyzji PO.RET.070.306.2.2018.ZG

12.06.2018Komunikat prasowy nt. budowy CRS RELAKS

W dziale CRS RELAKS publikujemy komunikat prasowy nt. aktualnego stanu przetargu

25.05.2018Informacje dla użytkowników naszej strony www

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 


1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej woli Spółka z o.o. 


2) administrator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem inspektor@mpwikzdw.com.pl.


3) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;


4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;


5) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;


6) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;


7) Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;


8) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;


11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

<< 1 2 3 4 ... 7 8 9 >>

Copyright © 2019 MPWiK Zduńska Wola administracja

Projekt i wykonanie: forma-studio.com.pl